Vølunden – etape 1, Holbæk

3 etageejendomme

Økonomisk ramme: 100 mio. kr.

Ydelser: Samtlige ingeniør-discipliner, inkl. fagtilsyn

Projektperiode: 2016 - 2018

Bygherre: Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB)