Rønnebærparken/Æblehaven, Roskilde

848 boliger hvoraf de 68 er nybyggede tagboliger

Økonomisk ramme: 675 mio. kr.

Ydelser: Samtlige ingeniør-discipliner, inkl. fagtilsyn

Projektperiode: 2018 - 2022

Bygherre: Boligselskabet Sjælland

Projektet omfatter renovering af eksisterende boligblokke samt opførelse af nybyggede tagboliger i Boligselskabet Sjællands afdeling 01-235 Rønnebærparken og afdeling 01-035 Æblehaven. Efter ombygning og nybygning vil der samlet i begge afdelinger være i alt 848 boliger hvoraf de 68 er nybyggede tagboliger.

Renovering (Hovedentreprise):

Hovedentreprisen omfatter renovering af eksisterende bygninger, herunder samarbejde ifm. udarbejdelse af projekt-optimering, hovedprojekt og pilotprojekt. Projektet omfatter nye indvendige elevatorer, åbning af trapperum, nye ind-gangspartier, udskiftning af vinduer, isolering af facader, ombygning til tilgængelige boliger, kloakrenovering, fornyelse af udearealer herunder LAR-projekt. Samlet i begge afdelinger ombygges og sammenlægges 291 eksisterende boliger til 207 tilgængelige boliger.

Tagboliger (Totalentreprise):

Totalentreprisen omfatter projektering og opførelse af tagboliger på eksisterende alment boligbyggeri inklusive nødvendige supplerende ydelser, vinterforanstaltninger, udtørring, teknisk rådgivning, samt alle øvrige udgifter og ydelser, som måtte være nødvendige for aflevering af et nøglefærdigt byggeri. Samlet i begge afdelinger etableres der 68 nye tagboliger udført som ny ekstra etage på 10 stk. eksisterende blokke.