Margrethegården, Ringsted (Helhedsplan)

Renovering og ombygning af 112 boliger

Økonomisk ramme: 100 mio. kr.

Ydelser: Samtlige ingeniør-discipliner, inkl. fagtilsyn

Projektperiode: 2019 - 2021

Bygherre: Boligselskabet Sjælland

Formålet med udarbejdelse af helhedsplanen for Margrethegården i Ringsted var et ønske fra Boligselskabet Sjælland og afdelingsbestyrelsen i Margrethegården i Ringsted, om at få belyst mulighederne for en genopretning og forbedring af afdelingens bygninger og installationer som nu er ca. 50 år gamle.

Baggrunden for udarbejdelse af helhedsplanen nu er bl.a. en konstatering af forøget naturlig nedslidte og reduceret restlevetid på en række bygnings- og installationskomponenter. Margrethegården repræsenterer desuden en typisk funktionsopdelt bolig der ikke lever op til de forventninger der i dag stilles til en almennyttig bolig.

Ovennævnte skal også ses i sammenhæng med en forventet ændring af beboersammensætningen i afdelingen, fra ældre til yngre beboere med deraf ændrede forventninger til boligstandard m.v.