Klintholm Hotel, Møn

Nyt hotel

Økonomisk ramme: 12 mio. kr.

Ydelser: Konstruktion og kloak

Projektperiode: 2020

Bygherre: MMA Offshore