Kildehaven, Svinninge

Ombygn. Og nybygn. Af 47 friplejeboliger og aflastningsboliger

Økonomisk ramme: 21 mio. kr.

Ydelser: Samtlige ingeniørdiscipliner, inkl. fagtilsyn

Projektperiode: 2010 - 2011

Bygherre: Bostedet Kildehaven