Job

VVS`er til projektering og tilsyn

Er projektering af installationer og energirigtige løsninger noget for dig? – så søger Terkel Pedersen Rådgivende Ingeniører ApS i Holbæk en ny dygtig kollega.

OM JOBBET: Vi har travlt og søger derfor en dygtig profil med praktisk og teoretisk erfaring til at løse vore
mangeartede opgaver indenfor VVS, Ventilation og Energi. Du kommer til at arbejde med installationer og
energiløsninger inden for alle former for nybyggeri og renovering.

DINE KVALIFIKATIONER: Den rette profil har egenskaber som overblik, situationsfornemmelse,
gennemslagskraft, alsidighed og en god formidlingsevne. Du er fagligt velfunderet, med en solid teoretisk
baggrund og gerne med relevant erfaring omkring indeklima, energioptimering og miljørigtige løsninger.
Du har desuden EDB erfaring på brugerniveau, kendskab til B-sim og Be-18 og kan udtrykke dig klart på
dansk i skrift og tale.

HVAD VI TILBYDER: Vi går op i at tilbyde en arbejdsplads, som vi kan være stolte af. Vi satser på fast og
varig ansættelse og på attraktive vilkår til vores kollegaer.
Vi har en flad struktur – uden fasttømret hierarki, hvor du selv tilrettelægger dit arbejde og vises tillid under
ansvar. Vi belønner din gode indsats, så du føler dig værdsat for dine bidrag til virksomheden.
Trivsel kollegerne imellem vægtes højt, og vi respekterer hinandens forskelligheder og styrker, som
tilsammen udgør virksomhedens fundament.
Vi prioriterer løbende udvikling, og såfremt der er ønske om relevante kurser for din og de øvrige kollegaers
faglige og personlige udvikling, støtter vi gerne.
Tid til familie, venner og fritidsinteresser lægger vi vægt på. Vi er arbejdsomme, men der skal også være
plads til at lade op, så vi giver mulighed for fleksible arbejdstider.
Vi tilbyder en attraktiv lønpakke efter kvalifikationer samt tilknytning til firmaets pensionsordning og
tryghedsprogram.

OM ANSÆTTELSEN: Vi har brug for dig snarest mulig, men venter gerne på den rette ansøger.
Hvis ovenstående har din interesse, så send en ansøgning vedlagt oplysninger om uddannelse, erfaring og
referencer til Terkel Pedersen på tp@tping.dk, og du vil høre fra os.

Terkel Pedersen Rådgivende Ingeniører ApS er et velkonsolideret rådgiverfirma etableret i 1953. Vi beskæftiger os primært med
opgaver indenfor bolig- og institutionsbyggeri samt produktions- og administrationsbyggeri. Firmaet har en solid kundemasse, er inde
i en fornuftig udvikling og beskæftiger p.t. 14 medarbejdere foruden tilknyttede konsulenter.
Firmaet er medlem af FRI. Yderligere oplysninger på www.tping.dk eller ved direkte kontakt til Terkel Pedersen. mail@tping.dk