Bobjergcenteret, Asnæs

12 boliger for demente

Økonomisk ramme: 16 mio. kr.

Ydelser: Samtlige ingeniør-discipliner, inkl. fagtilsyn

Projektperiode: 2017

Bygherre: Odsherred Kommune (VAB)